FUNDACJA ROLLIN’ STONE OF BLUES

Fundacja Rollin’ Stone of Blues im. Marii Jurkowskiej jest organizacją powołaną na rzecz promocji i rozwoju kultury. Jej celem jest prowadzenie i wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, oświatowym, ekologicznym, charytatywnym. Założycielem instytucji jest Edmund Sumisławski, człowiek, którego ukształtowały trzy wielkie pasje: blues, bieganie i zdrowy styl życia. Dlatego najważniejszym zadaniem fundacji jest propagowanie oraz dokumentowanie dorobku muzyki bluesowej. Odbywa się to w duchu upamiętnienia postaci Marii Jurkowskiej, mentorki Sumisławskiego, dziennikarki radiowej, pierwszej propagatorki bluesa i jazzu w Polsce. Maria, zwana „Majką”, w latach 1968-1969 stworzyła 60 audycji radiowych w cyklu Wiek jazzu. Prowadzony przez nią radiowy cykl „Blues wczoraj i dziś” ukształtował gusta muzyczne Edmunda Sumisławskiego:

„Wszystko zaczęło się od szaleństwa na tle Stonesów. Usłyszałem ich po raz pierwszy w 1963 roku. Miałem wtedy 13 lat i ogromne pragnienie muzyki bluesowej. Zespół The Rolling Stones doprowadził mnie do audycji radiowych Marii Jurkowskiej. Cykl „Blues wczoraj i dziś”, przygotowywany i realizowany przez autorkę z niezwykłą mądrością, przez wiele lat kształtował moją wrażliwość muzyczną, wyobraźnię i osobowość. Audycje „Majki” wyznaczyły mi drogę, którą podążam do dziś. Jest to miłość do bluesa. W jego fenomenie żyję od pół wieku. Czuję i podziwiam również muzykę poważną, jazzową, etniczną, filmową i elektroniczną. Ona istnieje we mnie nieustannie. Wraz z pasją biegania, daje mi energię do działania, wzbogaca moją samoświadomość, zmusza do dzielenia się z innymi wszystkim tym, co dla mnie najlepsze”.

film02_do_czolowki02

Jednym z działań statutowych organizacji jest powoływanie ośrodków kultury i sztuki – muzeów, izb pamięci, bibliotek, archiwów zbiorów muzycznych. Ważnym celem Rollin’ Stone of Blues jest stworzenie Muzeum Bluesa w Gdańsku, pierwszej takiej placówki w Europie Centralnej i Wschodniej.

Organizacja podejmuje działania popularyzujące i upowszechniające muzykę świata, zawsze w poszanowaniu tradycji, kultury i historii państw, narodów, społeczności. Odbywa się to poprzez wspieranie wydarzeń muzycznych, realizację imprez kulturalno-edukacyjnych, współpracę z uczelniami wyższymi, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. W swojej działalności fundacja pragnie przyczyniać się do integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz do upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Sylwia Sadowska

PARTNERZY

Fundacja Rollin’ Stone Of Blues
im. Marii Jurkowskiej

ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk
tel. 508 477 885
edmund@rollinstoneofblues.com

NIP 5833172331
REGON 360127440

nr konta:
25830900000085104020000010