MULTIMEDIA, RELACJE VIDEO

Spotkanie z bluesem. Koncert na Oruni.

ORUNIA ROLLIN’ BLUES FESTIWAL 2013-2014

SPOT

Muddy Waters & Mick Jagger

Muddy Waters ( 04.04.1913 – 30.04.1983), twórca i wzorzec miejskiego bluesa. Z jego utworu pt. Rollin Stone (1950) zespół The Rolling Stones zaczerpnął swoją nazwę (1962) a także słynne pismo amerykańskie Rollin Stone (1970) oraz Fundacja Rollin Stone Of Blues im. Marii Jurkowskiej ( 2014).